Připojení a montáž

K připojení do Wi-Fi sítě budete potřebovat klientský adaptér, a to v podobě PCMCIA, PCI, externí USB či externí AP s ethernetovým portem. Dále budete potřebovat anténu, která musí být umístěna tak, aby mezi anténou a HotSpotem (vysílačem signálu) pro danou oblast byla přímá viditelnost. Maximální délka svodu koaxiálním kabelem od antény ke klientskému zařízení nesmí překročit 10 metrů (optimálně do 5 metrů). Jestliže je vzdálenost mezi anténou a zařízením delší, budete si muset zakoupit zařízení, které má na sobě ethernetový připojovací port (AP). K AP je možné vést z počítače, který chcete připojit, ethernetové vedení až na vzdálenost 100m. To umožňuje např. umístění antény a AP na střechu domu a ethernetovým kabelem připojit k AP počítač v přízemí. V případě, že nejste dostatečně technicky zdatní, můžete s výhodu použít námi nabízenou sadu.