Technická specifikace

Titl.
Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219
Praha 9
Poštovní přihrádka 02
225 02 Praha 025

Odbor regulace komunikačních činností a poštovních služeb
Věc: ČJ: 905/2012-510/II
technická specifikace účastnických rozhraní poskytovaných společností MIRANET Petra Hodinová Dis
Vážení, v návaznosti na § 73 odst. 6, 7, 8 a 9 Zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů níže zveřejňujeme technickou specifikaci účastnických rozhraní, poskytovaných společností MIRANET Petra Hodinová Dis. k aktuálnímu datu.
Typy používaných rozhraní:
Datové služby:
1/ Rozhraní Wireless LAN 2,4 GHz
K rozhraní je možné připojovat koncová zařízení, která vyhovují specifikaci IEEE 802.11b a 802.11g. Veškeré specifikace jsou publikovány v příslušných normách IEEE.
2/ Rozhraní Wireless LAN 5 GHz
K rozhraní je možné připojovat koncová zařízení, která vyhovují specifikaci IEEE 802.11a a 802.11n. Veškeré specifikace jsou publikovány v příslušných normách IEEE.
3/ Rozhraní Ethernet
Strukturovaná metalická kabeláž UTP, FTP, STP ve specifikaci přenosu 100Base-TX a 1000Base-TX dle normy IEE802.3-2002, fyzické provedení realizováno (zakončeno) konektorem RJ45F ve standardu konektoru ISO/IEC 8877:1992

V Prachaticích dne 8.6.2012, Bc. Miroslav Hodina