Něco o WIFI

Wi-Fi je zkratka pro termín Wireless Fidelity, kterým se označuje jeden z technologických standardů bezdrátové komunikace (prakticky jsou jako Wi-Fi kompatibilní označena bezdrátová zařízení různých výrobců, které spolu navzájem bez problémů spolupracují). Technologie Wi-Fi využívá bezlicenční frekvenční pásmo 2,4GHz a 5GHz. Technicky jde o standard IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11b a 802.11a pro vysokorychlostní bezdrátové přenosy, datově kompatibilní s metalickou (drátovou) sítí ethernet. Wi-Fi umožňuje uživatelům snadné připojení k síti v maximální přenosové rychlosti několika MBps na vzdálenost několika stovek metrů či kilometrů. (Vzdálenost, na kterou se lze připojit vždy záleží na typu použité antény a konkrétních místních podmínkách).

Wi-Fi je tedy určeno pro zcela volné a bezplatné využívání a kdokoliv může použitím této technologie komunikovat. My nabízíme našim zákazníkům kompletní technické vybavení, montáž, instalace – v závislosti na zvolené variantě služeb a poskytujeme propojení do sítě Internet.

Služba je určena pro všechny zájemce, kteří chtějí v blízkosti HotSpotů využívat Internetu nebo e-mailových služeb, být neustále on-line připojeni k Internetu a nechtějí býti omezeni pomalým modemovým provozem nebo nejsou spokojeni se současným poskytovatelem Internetu.

Přínos služby Wi-Fi pro koncové uživatelé:
– mnohem příznivější cena připojení k Internetu
– permanentní připojení k Internetu bez časového omezení
– hraní počítačových her
– komunikace – (IRC, telefonování, ICQ, chat, e-mail, diskusní skupiny…)
– komunikace přes webové kamery (netmeeting)
– a kterákoliv z dalších internetových aktivit

Technické předpoklady :
Dostatečně silný a stabilní signál z některého z našich přístupových bodů. Proměření signálu je zdarma.
V případě montáže Access Pointu mít možnost napájeni 220V. (viz. Technologie)
Operační systém PC (Windows 95/98/NT/2000/XP,Vista,Win7,Win8,Win10)